January 29, 2021

Aktuell Energi: Minskad friktion och ny teknik minskar utsläpp dramatiskt.

I dagens värld kan nanoteknik användas för att minska friktion i allt från smink till färg eller stål, och till och med tandkräm. Det används också inom olje- och smörjoljeindustrin. Men hur kan mikroskopiska partiklar hjälpa till att reducera fossilbränslen och förlänga livet på komponenter i dom största och tyngsta maskinerna som används inom frakt, tåg, fartyg, gruvborrning och tung industri.

Nanol Technologies har kanske svaret; bolaget har fått utmärkelsen Sustainable Solution via Solar Foundation under hösten där deras lösning har utvärderats och godkänts av minst tre industriexperter. Under hösten testades också produkten på Emission Analytics i England med storartade resultat.

Att addera partiklar som mäter mellan en och hundra nanometer till olja, fetter och smörjmedel har skapat en väldigt konkurrenskraftig marknad, där flera hundra företag säger att just deras företag kommer revolutionera effekterna av slitage. Trots en viss utveckling inom området kommer inte mycket av den teknik som finns i dagsläget för att minska friktion och öka slitageskyddet förbi labbet eller testerna.

Ändå är materialoperatörer och andra som jobbar med maskiner alltid angelägna att alltid ha de smörjmedel som presterar bäst, och som minskar kostnaderna för underhåll, bränsle och produktion.

Nanol Technologies i Finland, kombinerar kemi, nanoteknik och 30 år av fundamental forskning i en unik startup-kultur för att producera kommersiella smörjmedelstillsatser. Deras produkter är uppbackade av noggrann forskning och fullständig testning. Deras produkter innehåller tillsatser som kan reducera slitaget på ytor genom att bilda ett

nano-tuntskyddslager av kopparjoner. Detta minskar slitaget och förlänger livslängden på komponenterna och smörjmedlet minskar användningen av fossila bränslen. Genom smart ingenjörskonst och vetenskap, fungerar produkterna genom att använda ytaktiveringen orsakad av friktion.

Read the whole article at Aktuell Energi

In this article:
Share on social media: