HUFVUDSTADSBLADET: Ny teknik gör ytor hala och maskinen klimatsmarta

Hufvudstadsbladet wrote an article (in Swedish) about our adviser Kenneth Holmberg from VTT. (Click the image to enlarge)